Familieopstellingen

Familieopstellingen geven zo’n heldere inkijk in de beleving (gevoel en behoefte) van ieder mens. Speciaal voor kinderen werd hiertoe het Mattenspel ontwikkeld; laagdrempelig en kinderen ervaren het als leuk om te doen!

In het artikel ‘Waarom zijn familieopstellingen zo populair’ in De Volkskrant van 9 februari 2020 werd geschreven:

“In de breedste zin van het woord is een opstelling een configuratie van mensen of dingen in de ruimte. Een opstelling kan gaan over een familie maar ook over een organisatie, een bedrijf, waarbij de onderlinge verhoudingen tussen betrokkenen zichtbaar worden. Het gaat in een familiesysteem trouwens altijd om bloedbanden, dus ouders, grootouders, (half)broers en -zussen. Dat neemt niet weg dat andere banden een grote betekenis kunnen hebben in iemands leven. Pleeg- en adoptiekinderen hebben altijd een eigen familiesysteem, zonder de pleeg- of adoptieouders. Net als stief- en donorkinderen.

De bekendste vorm is een zaal met levende mensen, die lijkt op een tableau vivant. De deelnemers, ‘representanten’, vertegenwoordigen bepaalde mensen of zaken voor de cliënt. Maar het kan ook met blokken of houten figuren, waar alleen een therapeut en cliënt bij zijn betrokken. Kinderen werken bijvoorbeeld met Playmobil-poppetjes.”

Binnen mijn praktijk gebruik ik het erg vaak en geeft het verrassende inzichten. Inzichten die ook letterlijk direct zichtbaar en voelbaar zijn. Het is een mooie start van een gesprek. Met elkaar op weg naar een nieuwe werkelijkheid. Van conflict naar conflictloos. Of van conflictescalatie naar hanteerbaar meningsverschil.

Lees het artikel hier.