Je bewust zijn van de beweegredenen van anderen. Regelmatig zie ik het bij mij aan de mediationtafel gebeuren. Waarnemen via de eigen bril en hier een mening aan vastkoppelen. Een mening die aanzet tot handelen. De route van:

  • boodschap
  • interpretatie
  • besluit
  • gedrag
  • reactie

Maar wat nu als jouw interpretatie van de boodschap niet juist is.. Het verzonden bericht wordt verstoord en lijkt in niets op het ontvangen bericht. Toetsen is een mooie 1e stap: “Klopt het dat ik jou hoor zeggen …”. Pas als de boodschap helder voor je is, kun je het interpreteren en zonder ruis op de lijn actie nemen.