Wat als je samen zo enorm verschilt van mening over iets zo fundamenteels als de kinderwens. De wens om ouder te worden is een oerinstinct en lijkt niet onderhandelbaar. Maar stel dat de ander de keuze voor (nog) een kind (nog) niet kan maken. Hoe kom je er samen wél uit?

Recent kwam deze hulpvraag tot mij; serieuze relatieproblemen als gevolg van verschillende opvattingen over gezinsuitbreiding.
Het verdriet en de afstand waren voel- en zichtbaar aan de mediationtafel. Na dit  eerste gesprek stelde ik voor om met elkaar een HART-analyse te maken.

Via het zogenaamde HART-model worden van beide partners de geleden verliezen ofwel de beschadigingen op de vier elementen van het HART in kaart gebracht. Deze vier elementen zijn: Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid en Toekomst.

Op de flipover kwamen deze vier elementen te staan en aan de hand van eerder opgestuurde vragen ‘Verlies en conflictverheldering’ en ‘Helpend horen’, werd de HART-analyse steeds completer en wellicht hierdoor ook complex(er).

De verkregen inzichten waren verrassend, confronterend en dierbaar tegelijk. Het was voor beiden een zwaar consult; emotie, confrontatie, kwetsbaarheid ….  het passeerde allemaal de revue.

Tijdens het vervolgconsult maakten wij met elkaar een volgende stap in het her-verbinden op relationeel niveau. Het antwoord op de vraag “wel of geen gezinsuitbreiding” kwam dichterbij.

Daags voor onze vierde ontmoeting ontving ik een mail met het bericht dat het vervolgconsult niet meer nodig was. Zij waren er samen uitgekomen en gingen er beiden voor. Wat het verschil maakte? Ik denk dat door de HART-analyse beiden zich gehoord en gezien voelden op wat voor hen individueel van belang was. Hierdoor konden ze ook de dynamiek – die hier het gevolg van was – van de relatie beter begrijpen. Mooie gesprekken waren weer mogelijk en ik wacht af wat de toekomst hen moge brengen. Alle geluk gewenst!