Recept voor geluk

Het recept voor geluk zou in de beslotenheid van de thuissituatie liggen. Voor een ieder die dit leest en vervreemd is binnen zijn of haar relatie, klinkt dit als een herinnering uit een ver verleden.  Relatieproblemen zijn herkenbaarder.

De waan van de dag, de afleiding, de onuitgesproken teleurstellingen, de harde woorden die vielen, de muur die uit zelfbescherming steeds verder werd opgetrokken …. Het leidde direct of indirect door de jaren heen tot vervreemding en hierdoor tot relatieproblematiek.

Nieuwe werkelijkheid

In vorige blogs gaf ik een drietal tips mee, die zouden kunnen helpen om met elkaar de energie te vinden om de weg terug te bewandelen. Niet eenvoudig dat geef ik toe, maar zeker wél mogelijk! Wellicht zetten de tips jullie op een ander spoor. Een spoor die wel degelijk een toekomst laat zien waar veranderingen haalbaar zijn. Vechten voor jullie geluk of vechtend uit elkaar?

Moed

Veranderingen zelf in gang zetten en de verbinding opnieuw onder begeleiding aan durven gaan.
Moed moet om:

  • datgene wat je niet meer wilt achter je te laten;
  • samen de confrontatie aan te gaan;
  • het energielek te dichten;
  • samen te bouwen aan een nieuwe werkelijkheid;
  • ook je eigen aandeel en de problematiek te kunnen accepteren.

Samen op weg.

Oplossingen

De weg naar het oplossen van relatieproblemen voert langs emotie, communicatie, belangen, mogelijk- en onmogelijkheden naar duurzame oplossingen. Oplossingen die recht doen aan de belangen van alle betrokkenen.