Samengesteld gezin - de route naar een fijn gezin

Het runnen van een samengesteld gezin is zwaar en soms zelfs loodzwaar te noemen. Door geen of onvoldoende voorbereiding op de vorming van een stiefgezin, valt 65% uiteindelijk uiteen. Dit betekent voor alle betrokkenen vaak een 2e scheiding met alle gevolgen van dien. Door te investeren in het samengestelde gezin, voorkom je heel veel problemen en conflicten.

Een goed fundament onder een samengesteld gezin bestaat uit met daadkracht de vertaalslag van adviezen naar uitvoering maken. Marianne werkt via de landelijke  organisatie STIEFenCO met en voor samengestelde gezinnen.

STIEFenCO biedt:

  • inzicht in de dynamiek en de valkuilen van jullie samengestelde gezin en de invloed ervan op gezin en relatie;
  • inzichten en adviezen in centrale thema’s binnen samengestelde gezinnen;
  • bewustwording rol en taak en verantwoordelijkheden (stief-)ouder;
  • herstel van communicatie en patronen;
  • heldere afspraken waar je altijd met elkaar op terug kunt vallen.

U krijgt hierdoor:

  • begrip, erkenning en respect voor ieders unieke plek binnen het gezin;
  • rust en harmonie door het maximaal oplossen van problemen en uitdagingen;
  • vat op uw gezin en op het leven met elkaar;
  • gelukkiger en succesvoller zijn in alles wat u met elkaar doet.

STIEFenCO is een netwerk van gedreven professionals, stuk voor stuk vakmensen en gespecialiseerd in de problematiek van het samengestelde gezin.

Neem contact op

Skype of Facetime consult

Eenmalig of als onderdeel van een brede begeleiding. In overleg wordt tijdstip afgesproken en betaal je vooraf via een Tikkie bij een eenmalig consult.

Contact opnemen

Marianne Smulders Mediation

T 023 544 04 80

Cliënten komen uit de regio’s: Alkmaar, Beverwijk, Santpoort, Bloemendaal, Overveen, Kennemerland, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Amsterdam, IJburg, Almere, Het Gooi, Soest, Bollenstreek, Noordwijk en Leiden.

Neem contact op